skip to Main Content
Kandidat Design

Moa Märta Markgren

Illustrerad vardag

Illustrerad vardag är ett projektkoncept som kan röra sig i många olika rum och handlar om att undersöka hur illustrativ inredning kan påverka en vardaglig miljö.
Som examensarbete har det framförallt tagit plats på Stationshuset i Göteborg som en utställning i en offentlig miljö med vägghängda verk och objekt placerade på hyllor. Under projektets gång har det också rört sig i vardagliga hem, och en förhoppning om framtiden är att det ska ta plats i många olika miljöer för att det illustrerade ska kunna utmana det tredimensionella, samt skapa tankar och samtal kring ägande och behov.
Projektet har skapats genomgående med en hållbar designmetod där restmaterial som spillvirke och garn från second hand står i fokus. Det undersöker också hållbarhet över tid genom att skapa objekt av material som tål att packas, tappas och leva med, samt hur ett objekts form och funktion värderas i relation till behov och begär. Projektet är ett illustrativt arbete som tar plats i det rumsliga och rör sig mellan 2D och 3D vilket både skapar förvirring och förundran, och det ställer frågan ifall vi faktiskt behöver de fysiska objektet eller om det räcker med en illustration.

@mosarn
markgren.moa@gmail.com