skip to Main Content
Kandidat Fri konst

Moa Hjärtström

Photographer: David Eng

Photographer: David Eng

Photographer: David Eng

Photographer: David Eng

Photographer: David Eng

Rådan, sist jag såg henne

I verket återbesöks en svunnen skog. Där finns Skogsrået, skogens rådare, en lockande kvinnofigur som i nordisk mytologi står i direkt kontakt med döden. Vild och farlig var hon hotet mot människans trygghet. Idag har hotet skiftat. Från skogsrået till skogsbolagen, från vild och farlig till en kontrollerad plats för produktion av virke. Arbetet utforskar den historiska förändringen av skogen och människans relation till den. Med skulptur, video och ljud ges en inblick i en skog på väg att försvinna.

www.moahjartstrom.se
moahjartstrom@gmail.com