skip to Main Content
Kandidat Fotografi

Milla Flyger

Milk Teeth

Photographs printed on plastic film, acrylic frames

Milla flyger arbetar utifrån teman som utforskar kopplingen mellan fotografi och minne. I verket Mjölktänder visar hon upp ett sedan länge okänt arkiv bestående av sin mors barndomsfotografier – en barndom som kantats av trauma. I projektet är deras roller ombytta, modern, som alltid porträtterats utifrån dotterns perspektiv är nu fotografen. Separerad från ögonblicket bilden togs visar Flyger sin närvaro i den digitala postproduktionen. 

Moderns trauma speglas i Flyger’s egen barndom och omarbetande av arkivet är ett försök att bearbeta det generationstrauma familjen bär på.

@Millaflyger