skip to Main Content
Kandidat Möbeldesign

Martin Lysfoss Gunnerfeldt

Anthropomorphic tendencies

Anthropomorphic Tendencies är ett projekt där jag som designer iklär mig rollen som en magiker med målet att färdas mellan fiktion och verklighet för att avslöja de försummade narrative som finns i vardagliga möbler. Inspirerad av tanken att möbler har mänskliga egenskaper, kastar jag magiska trollformler och förvandlar påhittade karaktärer till möbler. 

Ra – Den som dras till solen och bjuder in dig till en dans av lat, sensuell lycka. 

Ti – Den lojala och hämndlystna, med en enorm rädsla för döden bär den brända ben för att förhindra förruttnelse. 

Oi – Den som avslöjar alla sina stulna samlingar för världen, darrandes av rädsla för att bli påkommen. 

Ka – Den oväntade överraskningen på en fest, den som sett till att bli befriad från ansvar för sina handlingar. 

Projektet grundas i ett utforskande av design metod baserat på fiktion som ursprungskälla; där möblernas antropomorfa tendenser lyfts fram och erbjuder alternativa perspektiv på våra dagliga möten med dem. 

 

@Lysfoss