skip to Main Content
Kandidat Möbeldesign

Måns Hallberg

Modularity through the lens of upcycling

Syftet med detta projekt är att utforska lösningar inom modularitet av återvunna material. Istället för att skapa en strikt definierad möbeldesign skulle en uppsättning byggstenar användas. Dessa möbelfragment skulle kunna omdefinieras efter behov och situation. Materialet måste också vara tillräckligt universellt för att kunna användas från en stor mängd olika originalobjekt. De är tillverkade av förbrukade kontorsskrivbord och kan möjligtvis konfigureras i kombinationer som kan tolkas som möbler. Byggblocken är gjorda för att vara utforskande och nyfikna i processen.

Sammanfattningsvis är detta projekt tänkt att utforska möjligheterna med objekt i slutet av deras livscykel. Genom att lägga till nya element för att förena och ge dem nya egenskaper med en öppen tolkning för montering. Även om detta projekt som till viss del är kopplat till verkligheten behöver modifieras för att tillgodose de krav som behövs för att ha ett excistent berättigande.