skip to Main Content
Kandidat Keramikkonst

Malin Lidén

Photografer: DavidEng

Photografer: DavidEng

Naturens cykler och människans avtryck. 

Material: Stengodslera, glasyr, metall.

I den västerländska kulturen anses människan vara högst upp i naturens hierarki. Många har en tro på en gud som råder över allt. 
I mitt examensarbete har jag utforskat Taoismen. 
Taoism har ingen gud utan säger att människan och naturen är uppbyggd av de fem elementen trä, eld, metall, vatten, och luft och att dessa ständigt samspelar med varann. 
I mitt keramiska arbete har jag valt att gestalta elementet vatten. 
Verket står för födelse, liv och förändring. 
För att förstå mig själv och min omgivning i denna värld har jag arbetat med ritualer som syns i de spår jag lämnar efter mig. 

Metod: Det är viktigt med kroppens möte med leran i mitt arbete och jag arbetar därför väldigt fysiskt.  Jag vill aktivera lerans eget språk och låta den bli ett möte med mitt språk.
Ibland resulterar detta i ett performance där jag är öppen och transparent med mina arbetsprocesser.

 

 

@malina.liden
lidenmalin33@gmail.com

 

.