skip to Main Content
Kandidat Metallgestaltning

Maia Hellman

What I see is what I think it is

What I see is what I think it is, är ett installationsprojekt där skivor av plåt presenteras som privata utrymmen i ett offentligt utrymme.
Med fokus på scenarier där visuell perception är den huvudsakliga ingången för att få information om ens omgivning. Detta projekt är baserat på min egen erfarenhet i Japan och det är en undersökning av hur vår uppfattning av saker och platser, baserat på våra tidigare erfarenheter, kan påverka hur vi ser saker i nuet, i vår verklighet.
Under tiden utomlands ifrågasatte jag mig själv om min omgivning, om vad som är verkligt och vad som inte är det, hur mycket av det skapas av mina illusioner?

maia.hellman2000@gmail.com
@maka_lakaka