skip to Main Content
Kandidat Fri konst

Madeleine Olsén Ingefeldt

Mellan vardag och verklighet

Verket Mellan vardag och verklighet undersöker kravallstaketet som symbol. I arbetet finns ett intresse för social koreografi, kroppsliga erfarenheter och de ögonblick när det alldagliga övergår till allvar – och sedan tillbaka igen.

Kravallstaketen separerar det som är under uppbyggnad från det som är färdigställt, framträdandet från sin publik, en politisk röst från en annan, en fotbollssupporter från en förbipasserande, en polis från en civil, dig från mig.

Besökare uppmanades att interagera med verket.

Anteckningar från vernissagen: 

Folk delar upp sig.

Positionerar sig i rummet och följer staketens diagonala riktning.
Några vågar sig emellan, några snubblar på skenorna som sticker ut.
Osäkerhet.

När någon sätter objektet i gungning hindrar någon annan dess rörelse med handen. Stop, still.

Någon sätter dem försiktigt i rörelse.
En tar fart och iakttar hur rörelsen pendlar kraftigt för att succesivt återgå till stillhet.

En tant parkerar sig och sin rullator framför kravallstaketet.
Inget kan röra på sig nu.

Samtal förs. Sällskap delas upp.
Ena samtalsparten lutar sin kroppstyngd på staketets räcke och gungar sakta fram och tillbaka.

Samtalet pendlar och överbryggar staketets kant.

molseningefeldt@gmail.com