skip to Main Content
Kandidat Design

Lovisa Finnström

Dagbädden ALM

Det här projektet handlar om trähantverk, alm och kunskapen om att vila i det som sker.

I början av projektet introducerades jag till Wabi Sabi, en japansk filosofi som står för att se det vackra i det enkla och förståelsen för värdet i det som är naturligt. Med en nyfikenhet av att få arbeta med alm som material, vila som behov och Wabi Sabi som ledord startade en eftertänksam process. Ett noggrant förarbete i form av en mockup i full skala med utrymme för att testa funktion, design samt förståelse för kommande utmaningar – blev starten på formgivningen av dagbädden ALM.

I dagbädden är allt material från ett och samma träd. Detta stycke alm (3 meter lång, 60 cm bred och 7 cm tjock) har tillhört HDK-Valand i över 30 år och mitt projekt fick möjligheten att förädla detta material. Formgivningen är präglad av almens naturliga egenskaper och varje del i dagbädden har sitt unika mått och sin unika plats. Att designa utifrån almplankan har varit en process som har fått lov att ta tid. Almen som material har bestämt en stor del av möbelns form och storlek.

Det finns också ett fokus på hur dagbädden kan bjuda in vila. I vårt samhälle värderas prestation och effektivitet högt och våra grundläggande behov är något som sätts åt sidan. Vi glömmer bort behovet av den dagliga vilan och dagbädden ALM påminner oss om vikten att ta tid för vila.

@minsekelskiftesdrom
Lovisa.finnstrom@gmail.com