skip to Main Content
Kandidat Design

Lovisa Björkgren

Återbruk – belyser användningen av hållbarhetsbegreppet

Hållbarhetskonceptet har en stark position i dagens samhälle. Det är en trendig USP, som kan användas för att öka någots marknadsvärde. Detta har skapat fenomenet greenwashing. Alltså när exempelvis företag utger sig för att bidra till en positiv skillnad för klimatet, utan att göra det. Resultatet blir att hållbarhetsbegreppets syfte urvattnas och kan därför behandlas som ett marknadsföringsknep för att öka konsumtionen, vilket i sig är skadligt för miljön. 

Aktörer med olika vinstintressen, från ekonomiska till politiska, använder gärna koncept som ”återbruk”, för att alla kan tycka att det är bra. Denna typ av konsensusorienterade strategi skapar en illusion av enighet och gemensam riktning och underliggande konflikter döljs. Därmed avpolitiseras i grunden politiska frågor och politisk mobilisering motverkas.  

Återbruk är en konstnärlig representation av greenwashing. Under projektperioden sparades alla kvitton från min konsumtion och återbrukades för att skapa lampans skärmar. Trots att den primärt utger sig för att vara en lampa, är dess huvudsakliga funktion inte att belysa ett rum, utan konflikten som uppstår när vi behandlar hållbarhet som en marknadsvara, till för att säljas.

lovisabjorkgren@gmail.com