skip to Main Content
Kandidat Design

Louise Sundqvist

Lost its Lead

Varför ska man bry sig om tryck?
Tryckkonsten glöms ofta bort i den grafiska designens digitala värld. De flesta möter grafisk design främst i reklamsammanhang, där det ibland kan kännas fåfängt och ytligt. Det finns ett tydligt behov – och lust – efter en mer genuin och materiellt förankrad grund inom grafisk design.
Lost its Lead gör detta genom att sammanställa de bortglömda berättelserna från tryckhistorien, intervjua banbrytare i olika kulturella sammanhang där tryck har varit närvarande, och illustrera hur tryck alltid varit en del av något större.
Titeln syftar på essän ”Socialism and Print” av den franske filosofen Régis Debray. Han beskriver hur boktryckarkonsten har förlorat mycket av sitt hantverksmässiga värde genom överdriven effektivisering. Han skriver: ”when print lost its lead”, och syftar givetvis på blytyper, men det kan också syfta på en tyngd, en motvikt för att hålla den grafiska kulturen förankrad i dess materialitet. På samma sätt visar detta projekt varför vi som grafiska formgivare idag borde värna om vår gemensamma materiella historia. Det är värt att bry sig om.

@louise.sund.qvist
www.louisesundqvist.com