skip to Main Content
Kandidat Design

Louise Rosengren

Taktilitet i vardagen

Taktilitet i vardagen är ett projekt där känsel, form och handen utforskats. Vår värld är designad med mest fokus på synen. Projektet är en kommentar på dagens distansering till våra resterande sinnen.

Projektet har utforskat vilka taktila ytor, former och material vi människor dras till, men även hur ett föremål kan formges för att ge en taktil upplevelse som skapar närvaro. Projektet hävdar att närvaro handlar om att vara i stunden med hela sin kropp och alla sina sinnen. Utforskandet genomfördes genom att observera människor i offentliga miljöer för att se vad de rörde med sina händer. Metoden som användes var att jag rörde vid ytor i offentliga miljöer med mina händer för att ta reda på vad handen gillade och inte. Informationen som samlades in från utforskningen togs sedan in i en process för att utforska form i lera och genom att låta handen fatta designbesluten om vad som kändes trevligt och inte.

Resultatet är tre olika dörrhandtag och en start på ett utforskande av ämnet taktilitet. De slutliga formerna på handtagen skapades genom att använda rörelsen av när dörren öppnas. Handtagen kommer poleras och färgen kommer nötas av människors händer när de passerar genom dörren. Alla som passerar igenom dörren kommer själva att få vara en del av bearbetningen av handtagen. Att ta på en yta som slipats ner av andras händer gör att man känner sig sammankopplad med de som har rört vid ytan innan. Detta skapar närvaro. Projektet menar att om vi designar med hjälp av flera sinnen, inte bara synen, och att människan är med i processen kan vi skapa en mer omsorgsfull värld, en värld som är anpassad efter verkliga människor och verkliga situationer.

@rosengrenlouise.art
louise.rosengren@96gmail.com