skip to Main Content
Kandidat Design

Louise Bolin

Textilbergets gömda sinnesupplevelser

Varje sekund slängs enligt UNEP en lastbil fylld av textil, mitt arbete har syftat till att arbeta kreativt med detta material som för att undvika resursslöseri och miljöförstöring, förtjänar att leva vidare. Materialets möjligheter och begränsningar har utforskats med avsikt att designa en möbelprototyp tillverkad helt av textilt avfall. Är det möjligt att hitta sätt att ta vara på och skapa långsiktig användning till detta material som annars slängs?

Resultatet är en multifunktionell möbelprototyp tillverkad av 500 lager textilt avfall. Konceptet involverar användaren till att lappa, laga och fylla på det textila yttertyget allt eftersom, vilket gör möbelns utseende föränderlig över tid. Användaren kan hitta sitt sätt att interagera med möbeln samtidigt som möjlighet ges till att sätta sin egen prägel. Förhoppningsvis kan detta främja en långsiktig relation och användning.

Målet har varit att ge värde till spillbitar, avfall och andra textilier som annars slängs med vision om att förflytta det textila avfallet från soptippen till finrummen. Förhoppningen är att inspirera till att det kan vara lustfyllt och estetiskt tilltalande att se värdet i och ta hand om befintliga material. Kanske kan det bidra till att förse de möbler och föremål som vi omger oss med den omsorg de är värda.

Ett stort tack till Reningsborg second hand i Partille för ett fint samarbete.