skip to Main Content
Kandidat Textilkonst

Linnea Nordenberg

Kom igen vi leker lite till! Att skapa trygga rum.

Redan som barn uttryckte jag mig i berättelser, var det inte i bild var det text. Det skrevs dagbok och sagor, ritades familjer och såklart prinsessor. I vuxen ålder förstår jag att det var ett sätt att skapa trygga rum, hitta en plats för känslor och tankar att finnas på och genom ord och bild skapa distans till det som skavde. Detta är något som följt med mig upp i vuxen ålder på olika sätt.

I detta arbete har jag skapat skulpturala föremål i tuft som möter olika material på insidan för att skapa kontraster. Och rört mig mellan känslor av cirkus, det galna och glada men också det obehagliga. Jag har undersökt hur jag genom föremål kan skapa en interaktiv rumslighet utan väggar och hur föremålen i sig kan ge känslan av att vara i ett rum. Lekfullheten vill jag ska ta form i färgerna, materialen och formerna ihop med hur människor behöver vara aktiva för att undersöka föremålen. Jag vill att människor ska förföras av föremålen och kunna fly in i något för att få en paus från livet runt omkring. En form av eskapism.