skip to Main Content
Master Design

Linnéa Holmberg

SELF

Att tampas med frågor om ”att hitta sig själv” är inget nytt. Det är en del av vårt mänskliga liv, ständigt relevant och relaterat till hur vi kan leva tillsammans, nu och i framtiden. Genom att utforska och arbeta med Jaget inom design skapas mer empati både emot oss själva och andra.

Det visuella resultatet av projektet består av 35 illustrerade självporträtt och 25 texter. Illustrationerna symboliserar det offentliga Jaget, det medvetna och yttre. De handskrivna texterna symboliserar det personliga Jaget, det omedvetna och inre. Tidningspublikationerna visualiserar den ständiga loopen av skapandet och nedbrytandet av Jaget. I ständig förändring, som en dagstidning, det kommer en ny version varje dag. De tre tidningarna i utställningen representerar tre olika versioner av ett Jag.

Detta autoetnografiska designprojekt relaterar till större frågor om social hållbarhet, så som att, förståelse för andra skapas genom att lära sig om sig själv. Att designa med fokus på psykologisk hållbarhet genererar en mer inkluderande och nyanserad värld. Med detta projekt vill jag fortsätta skapa design som skulle stärka en yngre version av mig själv, arbetar medvetet med feminism för kvinnor idag och i framtiden.

@emma.linnea.holmberg
emmalinneaholmberg@gmail.com