skip to Main Content
Master Film

Lina Ma. Cordoba Beltran

Poloutopia

Längd:16 minuter, dokumentär

Synopsis
En resa från insidan till utsidan, från individen till kollektivet, från ett  tryggt rum  till andra platser genom cykeln och cykelpolo, en sport utan könsfördelning. Filmskaparen berättar historien som om den vore ett samtal mellan henne själv och hennes mamma, som gått bort. Hennes tankar återspeglas genom livserfarenheter, resor, cykling, samt vänskap och gemenskap inom cykelpolon.

Biografi
Lina Ma. Córdoba. Beltrán (f. Bogota 1989) Afro-postkolonial feminist. Som konstnär ser hon filmskapande som ett medel för samhällsförändring. Hennes konstnärliga forskning fokuserar på avkoloniserande feministisk praktik och film som bygger på samarbete. Hennes intressen är aktivism, feminism, cyklande, cykel-polo, och solo-resor.