skip to Main Content
Kandidat Fotografi

Liis Ring

HDK-Valand på Röda Sten Konsthall

Stirrar in i solen tills den blir lila

BA3: Jacob Aars, Inger Renée Allison (hon/henne), Nadja Brečević (hon/henne), Merlin-Jon Bresinski (han/honom), Thea Josefin Cedervall (hon/henne), Adrian Christensen (han/honom), Felicia Engstrøm, Ronja Fridholm Engström (hon/henne), ELI ELI ELI (hon/henne,hen/den), Sunniva Hestenes (hen/den), Lex Eliot Rose (hen/den), Robin Iborn (han/honom), Ida Kaae, Nilo Paknia (hon/henne), Milla Flyger (hon/henne), Hilda Blondie Tintin Randulv (hon/henne), Liis Ring (hon/henne), Kristina Aurora Simonsen, Émilie Vesvre (hon/henne), Henrik Wejfeldt (han/honom).

MA2: Hulda Sif Ásmundsdóttir (hon/henne), Jošt Dolinšek (han/honom), Jessica Ekström (hon/henne), Peter Frodin (han/honom), Mette Hultesjö (hon/henne), Miina Anahita (fae/faer, den), Johan Fredrik Källman, Sonja Margrét Ólafsdóttir (hon/henne), Julian Slagman (han/honom).

Homing

Material: Inkjet print på gräspapper, ljudkassett (45 minuter)

Liis Ring har en bakgrund som musiker och jobbar i gränslandet mellan ljud och fotografi, ofta kring ämnen som tid, rum, språk, samhörighet och hem. Hennes praktik präglas av långsamma, ofta analoga processer med fokus på materialitet.

Homing syftar till förmågan att hitta tillbaka hem över långa avstånd. Det är ett sökande efter hemmet i ljud och bild där till synes obetydliga scener från vardagslivet och de små tingens skönhet lyfts. Homingär en återkomst till ett hem i en metafysisk mening för den som inte har ett att återvända till, eller för den vars hem är en efterkonstruktion av fragmenterade minnen.

Homing släpptes även som en fysisk publikation av Breton Cassette (Norge) och Canigou Records (Spanien).

LJUD

PUBLIKATION