skip to Main Content
Kandidat Fotografi

Lex Eliot Rose

Självporträtt/Queera linjer

4 fotografier (217 x 110 cm) utskrivna på Hahnemüle Photo Rag, monterade på dibond
Bokdummy

Kropp, relationer och makt är centrala frågor i Lex Eliot Roses konst. Ofta finner de form i gränslandet mellan fotografi och performance. I Självporträtt/Queera linjer utforskar konstnären hur fotografi kan påverka upplevelsen av kroppen – den egna såväl som andras. Varje dag skapar hen ett dubbelexponerat självporträtt. I akten uppstår nya kroppskonturer, vilka inte är givna i kategorierna ”man” eller ”kvinna”.

Med kamerans hjälp utmanas våra inlärda föreställningar om kön och genus. Bokdummyn presenterar en blandning av konstnärens dagliga anteckningar och efterföljande reflektioner, samt sätter verket i dialog med andras röster.

Självporträtt/Queera linjer ifrågasätter fotografiets potential att förmedla kroppens inre rörelse samt belyser relationen mellan den fysiska kroppen, upplevelsen av den och idéerna om den.

SE MER

 

www.lexeliotrose.org
@lexeliotrose
Lexeliotrose@gmail.com