skip to Main Content
Master Design

Lea Wilhelm

The scenography of the kaleidoscope – an experience in space

Vi är här i en viss tid och på en viss plats, men det är du som påverkar situationen – bakom denna linje definierar DU verkligheten.
The scenography of the kaleidoscope – an experience in space handlar om en designad situation: en fysisk plats, något som öppnar för deltagande och en temporär upplevelse.

Studier inom scenografi och undersökningar kopplade till ”kalejdoskopiska upplevelser” resulterade i tre installationer, två mindre och en huvudinstallation kallad REALITY PRODUCER. Tillsammans skapade de den designade situationen som visades i utställningen THE COLOR IN EVERTHING / THE CONSENSUS OF REALITY på galleriet ROTOR2, i mars 2023.

REALITY PRODUCER, en rund skiva med en spegel-vatten-installation skapade en reflektion i taket av rummet. Besökare uppmuntrades att utforska installationen och i takt med besökarnas rörelser förändrades reflektionen. Till och med hjärtslag skapade en effekt.

Besökaren blev co-designer. Som en agerande kropp påverkade besökaren situationen och tillförde ett narrativ, vilket gjorde att upplevelsen förändrades beroende på vem som ställdes inför den.

lea.w.design@outlook.com