skip to Main Content
Kandidat Fotografi

Kristina Aurora

My Grief is a Line-Sometimes a Circle

10 träinramade inkjet prints
Video loop, 13:57 minuter 
Väggtapet av människohår och textil

Kristina Aurora arbetar med kroppen som ett ständigt föränderligt material, ibland bräckligt, ibland fast. Hennes verk utforskar hur spänningen mellan avsky och förtrogenhet med kroppen genererar en känsla av fascination. Inom ramen för sitt konstnärskap försöker Aurora presentera ett politiskt ställningstagande till förmån för livet ända ner till cellnivå.

Projektet ”My Grief is a Line- Sometimes a Circle” är ett introspektivt sökande efter läkning, (själv)vård och tillgivenhet, som speglar kulturella historier om sorg och personliga trauman i förhållande till hår. Aurora arbetar upprepade gånger med sitt eget och andras hår, som är fördunklat av moderna tolkningar av vad hår representerar. Det ursprungliga förhållandet till materialet både fixeras och förvandlas med varje upprepning och blir en rituell kärlekshandling.

 

@kristina.aurora.simonsen
kir.elisabeth@hotmail.com