skip to Main Content
Kandidat Fotografi

Karin Holmer

Furia

2024
Ljudinstallation, bok, fotografi, tallkvist.
5 min, 37 sek.

Furia-ljudverk 

Karin Holmer arbetar multidisciplinärt med utgångspunkt i berättandet och ett inre bildskapande. Hon utforskar situationer av kontroll, manipulation och inneboende maktstrukturer.
Detta verk handlar om 42 kvinnor som var patienter vid Umedalens sjukhus i Umeå under 1940-talet. Dessa kvinnor, som ansågs vara särskilt “besvärliga” enligt dåtidens normer, genomgick alla lobotomi.
Med utgångspunkt i patientjournalerna kastas ljus över deras liv och därigenom även samhällets tillkortakommanden och tillhörighetens skörhet.

Tack till Mariakören i Umeå för att ni lånade ut era röster.

karinholmer.com