skip to Main Content
Kandidat Design

Karin Bolin

Kan Spill?

Ett utforskande projekt vars syfte varit att experimentera med olika utdömda material. Arbetet omfattar diverse tekniker där dessa material får ta plats som en motreaktion på möbelindustrin resursanvändning.

Projektet är ett ifrågasättande av branschens normer och industrins värderingar angående vilka material som är brukbara och inte. Jag har under min process lagt värde i materialets egna egenskaper och låtit formen skapas utefter det.

Det svampangripna trädet som används i kollektionen har genomgått en mängd olika steg för att bli brukbart. Den största delen är upphettning av materialet dels för att stoppa svampens fortlevnad och oskadliggöra materialet så att det lämpar sig som brukbart i en inomhusmiljö.

Arbetet har resulterat i en kollektion innehållande en mängd olika föremål. Ett bord i korslaminerat rest trä, två bord i svampinfekterat trä, kedjor av spill från kollektionens gång samt en ljusarmatur gjord av biologiskt avfall i form av människohår, homo capillus insamlat från hårsalonger. Projektet visar potential för kreativ återanvändning av fördömda och utdömda material.

@kariinboliindesiign