skip to Main Content
Kandidat Film

Julia Schia

I Pose og Sekk (Someone’s Everything)

En vit drake gråter efter ett uppbrutet förhållande och en tvättbjörn känner sig tvingad att säga ja när den blir ombedd att jobba över. I en stämningsfull och detaljrik dockanimation betvivlas den egna viljan, och tvåsamheten ifrågasätts som normativ relationsform.

Julia Schia är filmregissör, född 1997 i Oslo, Norge.