skip to Main Content
Kandidat Möbeldesign

Julia Ebba Eklund

Mottaglig

Att vara mottaglig.

Att vara öppen.

Att vara förnuftig.

En hylla är aldrig helt färdig innan den är använd, den är ett tomt utrymme att fylla med saker, böcker och minnen. Med sin tunga och stabila ställning kan denna hyllan ta emot allt.

Hyllan är ett projekt av en före detta dansare, nu konstnär & designer, med strategin att jobba som en blixt. I processen följde jag vägen med minst motstånd, ändrade riktning när det behövdes och följde flödet. Detta projekt startade med intentionen att bygga en mediamöbel med allt vad det innebär och resulterade i en föränderlig grön hylla med en integrerad ljuskälla. I detta projekt har jag försökt att lista ut min egen designprocess och undersöka vad mina valda färger, grön och rosa, ger till denna enkla konstruktion.

@bitterljuvlia
julia.ebba.eklund@gmail.com