skip to Main Content
Kandidat Textil-Kropp-Rum

Josefine Lundgren

Nätverk

Ömma knutar och sköra linjer. Om mötet mellan tagel och nätbindning, hur material och teknik relaterar till och beror på varandra. Ett utforskande kring visuell taktilitet, ett materials inneboende egenskaper och fundamentala konstruktioner.

Arbetet består i spiraliskt uppbyggda nätstrukturer vars uttryck tillåtits bero på den information de erhåller från verktygen, de materiella variationerna och mina händer. Metoden skapar ett textilt material och en form som byggs upp simultant. Varje nytt nät baseras på kunskaper som förvärvats från föregående nät.

Insamling av tagel har skett hos lokala hästägare vilket gett upphov till en heterogenitet i materialet avseende nyans, form och tjocklek. Genom nätbindningen undersöker jag taglets individualitet i dess råa form, dess egenskaper och vilja, hur varje enskilt strå påverkar nästa strå. Under processens gång upplever jag på nära håll egensinnigheten, hur ingen knut är en annan lik och färgskiftningarna i takt med att näten växer fram.

I mötet mellan material och teknik händer något med taglet och nätet. Nätet tappar sin förmåga att vara nät, sin självklara, ändamålsenliga funktion. Taglet som annars agerar tjock och tät hästsvans blir separerade monofilament, sammansatta på ett nytt sätt med varje strås karaktär synlig. Heterogeniteten blir ett uttryck i formspråket. Det som upplevdes som starkt blir plötsligt skört.

@lundgren.josefine
josefine.ec.lundgren@gmail.com