skip to Main Content
Kandidat Design

Josefine Gustafsson

Facilitera (Path Foundry)

Hur designar man en plattform vars huvudsakliga funktion är att facilitera andra designers?

Sprunget ur frustration men med siktet högt, undersöker projektet hur en nätverksstruktur kan utformas för att överbrygga klyftan mellan akademiska studier och yrkeslivet. Att navigera motsägelsen i en bransch som är beroende av nätverkande, medan högskolor kämpar för att effektivt promota sina studenter, och att ens hitta yrkesverksammas emails kräver att dra igång en mindre utredning. Med utgångspunkt i detta är projektet ett svar på efterfrågan av en mer synlig presentation av professionella förebilder.
Målet med den fiktiva organisationen Path Foundry är att hylla designers med anknytning till Göteborgsområdet och ge människor möjlighet och medel att nå ut, knyta kontakter och lära av andra. Organisationen undersöker vilka designade artefakter som kan bidra till att uppfylla dessa behov och gör detta genom ett mångfacetterat tillvägagångssätt som kombinerar digitala och analoga tekniker.

Även om Path Foundrys huvudfokus är webbplatsen har den också tagit fysisk form. Skryt-hyllan, som är byggd för offentliga utrymmen med kopplingar till designindustrin, är en displayhylla som rymmer designrelaterade publikationer. Bokhyllan med katalogerna finns även i en digital version på hemsidan. Där kan man också dyka ner i djupgående studioreportage, sortera i det kurerade arkivet med formgivare samt ansöka om att bli en del av det.
Om nätverkande inte ska vara en socioekonomisk klassfråga är det avgörande att göra upphovsmännen tillgängliga och deras arbete synligt.

@josefine.g
josefine.irre@gmail.com