skip to Main Content
Master Fri konst

Josefin Tingvall

Tumbling Worlds

Projektet Tumbling Worlds utforskar materiell förändring och skapandet av digitala världar av konstnären Josefin Tingvall. Genom att simulera nedbrytande system av vind, vatten och rörelse med hjälp av en stentumlare blandas platsspecifika saker och material och slits mot varandra. Resultatet av projektet är ett fysiskt och digitalt materialbibliotek som innehåller det tumlade materialet tillsammans hand skapade 3D-material och  med interaktiva spelmiljöer.

Tumbling Worlds är en förändringsresa med utgångspunkt i mänsklighetens inverkan på jordens ständigt föränderliga miljöer och landskap. Genom att arbeta med material centrerad spekulation undersöker projektet vårt förhållande till slitage, förlusten av tillskriven funktion, igenkännbar materialitet och förvecklingen mellan efterlivet av konsumentkulturer och miljöprocesser. Hur förhåller vi oss till det okända utifrån vår vardag?

Josefin Tingvall är en göteborgsbaserad konstnär och hennes praktik bottnar i en poetisk och materiell undersökning av samantraslandet  mellan av objekt och miljöer. Hon utforskar teman som skörhet, förändring och människans roll i en mer än mänsklig värld. Tingvall har ställt ut och varit en del av flera nationella och internationella konstnärliga projekt. 2021 fick hon Berit och Carl-Johan Wettergrens Stiftelses utbildningsstipendium för kulturarbetare för att främja sin karriär genom utbildning; Tingvall har under en master of fine arts vid HDK-Valand, Göteborgs universitet fokuserat på konstnärlig forskning och virtuellt världsbyggande i relation till samtida material som projektet Tumbling Worlds är en del av.

josefintingvall.com
josefin.tingvall@gmail.com
www.konstnarscentrum.org/vast/anlita-oss/hitta-konstnar/josefin-tingval
@josefintingvall