skip to Main Content
Kandidat Fotografi

Josefin Johansson Hedman

sun-kissed puddle licker

”sun-kissed puddle licker” är ett multisensoriskt konstverk som utforskar naturens reflektiva egenskaper. Med solens och månens reflektioner på vattnet som visuellt material och ljud från rymd- och naturdokumentärer skapas ett ljus- och ljudlandskap som relaterar till Albedo-skalan, ett mått på olika ytors reflektionsförmåga.

Genom att sammanväva ljud och video skapas en dynamisk interaktion där ljusmängden och ljudfrekvensen synkroniseras, vilka speglar solens och månens dragningskraft på vattnet. Betraktare bjuds in att utforska naturens reflektioner och hur det påverkar våra förnimmelser av vår miljö.

josefinjohanssonhedman@gmail.com
@josefinjohanssonhedman