skip to Main Content
Master Fri konst

Jonathan Lystbæk

Biting My Tongue

Unity (0 and 1 at once), 2023

Installation som består av verken:
Unity Hymn, Visualisering av en kvantdator i en CNC-fräst relief, sonifiering av kvantbitar, högtalare, mixer, projektion, stål
Point, Dubbelprojektion, 3D-animation, plexiglas, holografisk film, stål, kuddar
It Was Always Here, Textanimering på skärm, träram

I Jonathan Lystbæks multimedia installation möts teknologi och mysticism i ett försök att närma sig tillvarons innersta väsen. Denna spekulativa mystik är inspirerad av experiment inom kvantberäkning som pågår på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Lystbæk har blandt annat jobbat med att översätta data från kvantdatorn till ljud. Vanliga datorer är uppbyggda kring “switchar” och binära siffror (bitar) som antingen måste vara eller av:  1 eller 0. I en kvantdator är grundenheten en ”kvantbit” som teoretiskt sett har förmågan att samtidigt vara både 1 och 0, vilket gör att beräkningarna kan bli allt snabbare. Kvantdatorns egenskap – att vara både delar samtidigt – är i dessa verk kopplade till det eviga sökandet efter enhet inom mystiken.