skip to Main Content
Kandidat Design

Johanna Boman

Verklighetens folk

När Jimmie Åkesson valde att bära folkdräkt vid 2010 års riksdagsöppnande blossade en debatt upp om svenska folkdräkter. Vilka signaler skickar man ut om man väljer att bära en dräkt? Vilka tankar väcks? Folkdräkter kan vara ett laddat ämne där många kan ha olika åsikter och tankar om dem. För många förs tankar till nationalism, elitism och konservativa värderingar.

Detta projekt tog avstamp i att jag ville ge ytterligare ett perspektiv på debatten: den personliga och historiska relation många har till folkdräkten, och dräkten som ett textilt hantverk. Detta resulterade i en stopmotion kortfilm där man genom filmen följer en orsadräkt under slutet av 1800- och början av 1900-talet – från det att den sys tills det att den klipps sönder för att användas som trasor för att skura golvet. Under denna resa får man följa livets upp- och nergångar för karaktärerna runt dräkten för att skapa en förståelse över folkdräktens betydelse, både som hantverk och kläder. Eftersom filmen handlar om hantverk, var det viktigt att skapa all rekvisita, miljöer och kläder för hand. För att undvika ett romantiserande av folkdräkten, valde jag att arbeta med vardagliga material som kartong, lera och tygrester.

 

jhnn.bmn@gmail.com