skip to Main Content
Kandidat Fri konst

Johan Carlsson Ström

Agnes Cecilia
Photografer: Hanna Antonsson

Crabeater Seal Tooth
Photografer: Hanna Antonsson

Photografer: Hanna Antonsson

The Caputo Effect
Photografer: Hanna Antonsson

Enfield Street
Photografer: Hanna Antonsson

Photografer: Hanna Antonsson

Skinwalker Ranch
Photografer: Hanna Antonsson

That's where I did it
Photografer: Hanna Antonsson

Ebay_Etsy Haunted Dolls
Photografer: Hanna Antonsson

Morbid Eskapism

Jag arbetar med att skapa bilder, främst genom måleri. I mitt arbete söker jag efter stämningar och energier, miljöer som på olika vis känns mystiska, skapar rysningar eller utstrålar ambivalens. Detta sker genom en dialog mellan minnesbilder och bilddokumentation där jag återskapar miljöer i jakten efter något som är sant. Om det ens finns? I lager på lager görs former synliga under färgskikt eller andra medier, som membran. Sanningen blir därmed ombytlig.  

I startprocessen med en målning vet jag inte alltid vad jag är ute efter, jag låter bilden och materialen styra mina impulser. Gång på gång omarbetas målningen i jakt efter rätt stämning. Jag undersöker och experimenterar med levande material som äggoljetempera, rabbit skin glue och distemper som läggs på varandra och skapar lager av hinnor. Texturer och spår från lagren under påminner mig om var jag har varit, och vart jag är väg.      

Fascinationen inför det övernaturliga och spektakulärt onda kan fungera som trygghet och en distraktion från den oroliga omvärldens reella hot. Då kan magiskt tänkande ses som en form av verklighetsflykt, en form av morbid eskapism. Jag intresserar mig för balansen mellan dröm, fantasi och verklighet. I Distraktioner har jag arbetat utifrån mitt intresse för övernaturliga fenomen, true crime, magi och mystik.