skip to Main Content
Kandidat Möbeldesign

Johan Albertson

Buoyancy

Den här texten finns bara tillgänglig på engelska.

En stor andel av den information vi erhåller kommer ur en fast position. Detta gör att vår rumsliga medvetenhet förfaller. Vi behöver rörelse för att behålla våra sinnen. Vi är väldigt duktiga på att prata om vikten av att röra på oss på mellanstadiet, men när vi blir äldre verkar betydelsen minska, när den egentligen kanske är än mer viktig. Detta projekt är ett försök att öppna diskussionen för alternativa sätt att sitta och vårt sätt att uppfatta möbler. Min avsikt är att rörelsen av möblerna ska uppmuntra ett nytt perspektiv på sittandet. Motivationen kommer ur en önskan att uppnå känslan av att flyta i en sittmöbel. Där det är sensationen som är mest central. Syftet handlar mer om upplevelsen av att sitta snarare än de ergonomiska fördelarna. Detta är mina bidrag till ämnet. Jag hoppas kunna öppna upp för ett alternativt sätt att uppfatta sittmöbler än vad vi annars normalt sett gör.