skip to Main Content
Master Fotografi

Jessica Ekström

Pissed Women

Under ett års tid har Jessica Ekström samlat 400 liter av sitt eget urin, iklädd karaktären av en “kvinna”. Den egna kroppen har agerat konstnärligt verktyg och Ekström har dokumenterat en lika vardaglig som tvångsmässig ritual.

Lidandet som kvinnorollen ger upphov till återspeglas i en loop bestående av tre akter. En triptyk rörliga stillbilder visualiserar samlandet, förberedelserna och slutligen det renande badet. Där sänker hon ned sin avklädda kropp i ett akvarium fyllt av urin.