skip to Main Content
Kandidat Smyckekonst

Jennifer Omberg

Photografer: David Eng

Photografer: David Eng

Photografer: David Eng

Don’t be so emotional!

Halsband och brosch.
Material: Silikon, plast och metall.

Jag har alltid haft nära till mina känslor. Ibland kan det vara överväldigande att små intryck har kraften att skapa stora förändringar i min sinnesstämning. Under min studietid på HDK har jag förstått att min känslighet är en styrka i mitt konstnärskap. Känsligheten är för mig att vara närvarande, att ta in sin omgivning, och att reagera på den. Som smyckekonstnär förhåller jag mig alltid till människokroppen men under mitt kandidatarbete har jag valt att gestalta känslorna som ryms inuti den med utgångspunkt från människokroppens egna former. Jag har skulpterat smycken med kroppar som ärligt kommunicerar sina inre upplevelser utan att de göms undan eller förvrängs, kroppar som vågar visa sig sårbara. Känslor är våra egna personliga sanningar som vi måste lära oss att acceptera då de är en oundviklig del av livet. Outhärdliga eller underbara så är känslor det som gör livet meningsfullt.

 

@jennifer_omberg