skip to Main Content
Kandidat Textil-Kropp-Rum

Jamir Lee Currusa

Echo Chamber

Här är installationen som heter ”Echo Chamber”. Verket utforskar identitet genom personligt utrymme och föremål. Syftet är att vistas bland föremål. Föremål idag fungerar som en ekokammare som förstärker vår självbild och våra ambitioner. Genom att gå in i tältet, som representerar en tillfällig boplats, ”kroppen”, har jag placerat personliga föremål inuti kroppen snarare än utanför. Dessa är tänkta att ge varje individ en chans att inte bara bli medveten om de föremål vi äger, utan också få en förståelse för sig själv. Installationen är avsedd att uppmuntra till eftertanke om hur vi dömer andra baserat på utseende samt främja introspektion och självmedvetenhet.