skip to Main Content
Master Fotografi

Jaana Sundström

Growth (jag har varit ingen och berusats av att inte behöva vara någon)

 Med kroppen som utgångspunkt behandlar Jaana Sundströms arbeten ämnen såsom äckel och lust, queerteori och kroppsliga förnimmelser.

Growth (Jag har varit ingen och berusats av att inte behöva vara någon) är ett cykliskt verk, uppdelat i fem kapitel, utan vare sig början eller slut. Tillsammans berör kapitlen upplevelsen av att återupptäcka, forma om och bygga upp sin kropp, sin relation till omvärlden och, framförallt, sig själv. Det är ett kritiskt ifrågasättande av vad som har varit, med en längtan efter förändring.