skip to Main Content
Kandidat Design

Isadora Gelin

(o)

(o) syftar till att genom objekt och symbolik utforska hur design kan skapa ett utrymme för en inre och yttre dialog om psykisk (o)hälsa. Den presenteras genom två separata men sammanflätade format: Som conversation piece/installation och som ett workshop-koncept. Som installation balanserar projektet i gråzonen mellan design och konst, med intentionen att initiera dialog. Utanför utställningsutrymmet, som en workshop, fungerar det som ett terapeutiskt verktyg för deltagaren att bearbeta sin mentala hälsa genom intuition – bearbetning bortom intellektet.

Processen har även inneburit ett undersökande av hur intuition och empirisk erfarenhet av psykisk (o)hälsa – med fokus på utbrändhet – kan användas som designmetod. Gestaltningen har inspirerats av flertalet japanska tekniker och filosofier såsom shibari, yakisugi, och wabi-sabi.

Projektet handlar om att avdramatisera stigmat kring psykisk (o)hälsa och arbeta emot den tystnadskultur som råder. Intentionen är att belysa det faktum att vi är många som befinner oss i samma mörker – vi behöver bara ta det första steget och blotta oss i ljuset för att hitta varandra. Om en person upptäcker att hon inte är ensam, öppnas dörren till dialogen. Vilket i sin tur leder till ett mer avslappnat förhållningssätt till hennes inre, och följaktligen förbättrad mental hälsa.

(password: hello)