skip to Main Content
Kandidat Fotografi

Inger Renée Allison

Mellanrum

Video loop, Ljud, Livestream 

Tack till Christopher Bigün (ljuddesign) 

Renée Allison är en svensk konstnär vars arbeten ofta har utgångspunkt i det teatrala. I fotografi och rörlig bild ifrågasätter hon maktbalansen mellan subjekt och betraktare och vad som skulle hända om de bytte plats. 

Mellanrum är ett arbete som leker med våra förväntningar och roller. Här utgår Allison utifrån tesen att vi lever våra individuella liv på en osynlig scen; att världen upplevs lika mycket inifrån och ut som utifrån och in. Verket bjuder in till odefinierade tider, där annars bekanta markörer blir främmande och suddar ut gränsen mellan kuliss och vardag. Genom mediet placeras karaktärerna, och även betraktaren i en evig loop. 

 Installationen är uppdelad på två platser varav den ena är en livestream av den andra platsen. 

 

reneeallison.pb.photography