skip to Main Content
Master Film

Ian Cardinali

Over the Shelter

Längd:14 minuter, spelfilm

Synopsis
Efter ett rymduppdrag försöker en astronaut förklara hur det är att se jorden från rymden för sin son. I försöket att beskriva denna fängslande upplevelse, flyter hennes ord samman med barnets fantasi, och resulterar i en intim berättelse om existentiella frågor.

Biografi
Ian Cardinali (f. Rom 1996) har en kandidatexamen från Kent University (Storbritannien). Jämte arbete som regiassistent för spelfilm har han utvecklat sin egen praktik som filmskapare. Cardinali skapar ofta hybridfilm i vilka han blandar fiktion med arkivmaterial såväl som animation. I sina verk reflekterar han vanligtvis över existentialism, barndom och miljö.

Maila filmaren för lösenord!

cardinaliian@gmail.com