skip to Main Content
Kandidat Smyckekonst

Hulda Grahn

Photografer: David Eng

Photografer: David Eng

Photografer: David Eng

Photografer: David Eng

Photografer: David Eng

Stolthet eller fördom

I det här projektet utforskar jag min identitet som japansk svensk genom att bearbeta minnen, mina egna förutfattade meningar, känslor av alienation och min längtan efter att höra hemma någonstans. En insikt som har uppstått under projektets gång är att hantverket alltid har varit min inbjudan att ta del av de båda kulturerna jag tillhör. Vare sig det var vävning och ljusstöpning med min faster, att tälja tillsammans med min pappa eller origami sittandes i min mammas knä, så ledde det till en förståelse av de material och objekt som omgav mig och byggde upp min omgivning. Här hämtar jag inspiration från japansk klädsömnad och mina minnen av att växa upp med dubbel etnicitet här i Sverige.

@hulda.grahn