skip to Main Content
Kandidat Fotografi

Hilma Hedin

The Play

Revir, gelatinsilverfotografi, 30x50cm / Söderbysjön Split Vision, gelatinsilverfotografi, 120x90cm / Hunter, analog C-print, 24x30cm / Tillhörighet #1, Gelatinsilverfotografi, 18x24cm / The Play, analog C-print, 120x90cm / Hål #1, gelatinsilverfotografi, 24x30cm / Family First, gelatinsilverfotografi, 18x24cm / Lady Luck!, analog C-print, 30x40cm

Hilma Hedins konstnärliga praktik utgår ifrån barndomsminnen och har en nära koppling till betraktarens fantasier. Genom iscensatt fotografi undersöker hon mänskligt beteende och interaktion. En viktig del av Hedins konstnärliga process är det analoga mörkrumsarbetet där hon fysiskt får närma sig sitt fotografiska material.

I serien The Play skildras yttre och inre processer där det dramatiska står sida vid sida med det banala. I bilderna syns personer uppslukade av en rörelse eller tanke, vilka erbjuder utrymme för betraktaren att reflektera över de vanliga och ovanliga ögonblick som livet består av. Scenerna Hedin bygger upp pendlar mellan lek och allvar, samtidigt som de subtilt refererar till, och kommenterar verkligheten.

@hilmahedin
www.hilmahedin.com
hedinhilma@gmail.com