skip to Main Content
Master Film

Henrik Johansson

Retreat (13 min)

Synopsis
På ett manligt retreat på landsbygden i Sverige deltar Dante, en man i 20-årsåldern, i hopp om att hantera sin illvilja till andra män. Mitt i de terapeutiska övningarna och de sociala interaktionerna med de övriga deltagarna inser Dante att retreatet kanske inte är den rätta lösningen för hans problem.

Artist statement
I en era präglad av medvetenhet om toxisk maskulinitet omformar unga män aktivt definitionen av den manliga identiteten. Henrik Johansson granskar nedbrytningen av traditionella manliga egenskaper och dess påverkan på mäns beteende. Hans forskning utforskar de interna kamparna som moderna män möter, där de, samtidigt som de distanserar sig från föråldrade former av maskulinitet, också är osäkra kring sina föränderliga roller.

Bio
Född 1999 i Stockholm, Sverige, tillbringade Henrik sin ungdom med att skapa kortfilmer och sketcher med vänner, vilket ledde till hans intresse för att regissera film. Han gick på Stockholms Filmskola från 2018 till 2020, där han studerade regi, manusförfattande och filmfotografi. Henrik gjorde sin debut med kortfilmen Demonstration (2021) strax därefter, vilken tog sig vidare till tävlan i 1KM film vid Stockholms Filmfestival. Innan han sökte till Valand arbetade Henrik inom filmbranschen som tredje assistentregissör, andra assistentregissör och regissörsassistent.

henrikjohanssonfilm@gmail.com