skip to Main Content
Master Möbeldesign

Hannes Blixt

Furniture inhabiting space

I masterprojektet Furnitures inhabiting space ställs frågan: hur är en stol?

Genom att skissa direkt i materialet skapas prototyper i full skala där konstruktion, dimensioner och arrangemang kommer till uttryck i möbler. Detta formgivande möjliggör för ett organiskt gestaltande såväl en lyhördhet för dess rumsliga påverkan. Resultatet är en stol som förmedlar ett formspråk inom det tektoniska och perceptuella.

@hannesblixt
hannesblixt@gmail.com