skip to Main Content
Kandidat Design

Gustav Wijk

Sökandet efter identitet

Projektet har som målsättning att utveckla en identitet som blivande formgivare. Genom en process av prototyp-skapande, åtföljd av dialog och reflektion. Arbetet har strävat efter att materialisera idéer kring långvarig formgivning och tydliggöra ens roll inom den svenska möbelindustrin.

Arbetet går att dela in i två block. Materialiserande och Dialog.

Under det första blocket var fokus på att skapa prototyper med ett manifest som grund med en begränsing att de ska vara realiserbart industriellt. Målet var inte att skapa den ultimata produkten utan mer använda som bollplank för diskussion.

Detta manifest som jag valt att dela in i tre pelare är: Objektets relation till rummet- Osynlig design, kropp och sinne- Den förutfattade relationen mellan människa och objekt, samt Formens livslängd

Efter denna tid kom Dialog. Denna period gick ut på att reflektera i olika stadier och påbörja en förändring av texten. Satt i en position med bollplank, kamrater och handledare, en fältundersökning från formgivare och butiker som besvarade olika frågor som berörde temat.  Utvecklingen av manifestet gjordes stegvis. Skrevs om fyra gånger under denna period. Vid varje ny version hade nya insikter och information tillämpats.

@W.I.J.K