skip to Main Content
Master Möbeldesign

Gergely Kovacs

Happy People and Clean Tablecloths

Detta projekt är en utforskning av hur mitt formspråk och mina designmetoder kan bygga vidare på den svenska modernismens traditioner inom möbeldesign. Jag ville fånga och utmana dess anda, dess kultur och dess värderingar i en serie möbler som svarar till vår tids kunskap om material och uppfattning av samhälleliga behov.

Mitt tillvägagångssätt var inspirerat av arrangörerna till Stockholmsutställningen 1930, för vilka svenskhet inte var en kopieringen av föråldrade stildekorer utan snarare en fortsättning på en ärlig designpraxis om att acceptera den tidens tillgängliga verklighet. Min förhoppning för dessa möbler är inte bara att fungera som objekt utan som ett medium för att väcka en dialog om hur vi omdefinierar oss själva och hur vi vill leva.