skip to Main Content
Kandidat Design

Frida Wolk

EPOK – Från bortglömd plats till publikt

EPOK är ett projekt som tar sig an uppgiften att ge nytt liv åt en bortglömd byggnad. Förslaget belyser hur vi kan utnyttja befintlig arkitektur i ett ständigt föränderligt samhälle och förhindra att kulturarv förblir orörda när de tappar sina syften.

Resultatet är ett rumsligt koncept av transformationen av den avkristnade kyrkan Caroli kyrka i centrala Malmö, en byggnad som stått tom och utan syfte sedan 2010. Designkonceptet syftar till att återta kyrkans funktion som mötesplats för det moderna samhället. Ett publikt vardagsrum som erbjuder utrymmen för både sociala sammanhang och avskildhet för den ensamma besökaren. Konceptet verkar för att skapa en bro mellan dåtid och nutid, historia och estetik genom att addera ett nytt lager i kyrkans historia.

De övergripande formvalen har inspirerats av byggnadens arkitektoniska element som sedan återanvänds i mer samtida former. Designen inkluderar ett möbelsystem som möjliggör föränderliga kompositioner för platsens olika aktiviteter som verkar för att främja och samla Malmös kultur- och näringsliv under ett och samma tak.