skip to Main Content
Kandidat Design

Frida Karlsson

Repa

Repa handlar om att utforska alternativa stoppningar i sittmöbler med fokus på hur vi kan använda restmaterial i form av textil från möbelindustrin. Projektet utforskar även hur man kan bearbeta materialet för att göra om det till möbelstoppning.
Projektet bygger på ett utforskande och att se potential i restmaterial i form av textil från möbelindustrin. Att ta till vara och bearbeta materialet och finna alternativa vägar för att återinföra restmaterialet tillbaka in i produktionen, istället för att den går till förbränning. Utforskandet är en stor del av resultatet då många olika tekniker och material har prövats, där flera har potential att blomma vidare till nya projekt.
De olika utforskande delarna använder spillmaterial från den svenska möbelindustrin. Olika tekniker som beprövats är bland annat kardning, tovning och tillverkning av bioplast.

Den huvudsakliga tekniken som användes i projektet består av att riva textilierna tillbaka till sin trådform och sedan använda dem i form av stoppning. Detta resulterade i två dynor, uppbyggda av spilltyg och som även en stoppning av riven textil. De använder sig av traditionella stoppningstekniker från möbeltapetsering som sedan modifierats och applicerats på dynorna.

fridakristina99@gmail.com
Behance