skip to Main Content
Kandidat Design

Frida Jensen

Skavank

Skavank är ett loungebord som fokuserar på att omvandla trasigt glas till en estetisk tilltalande möbel genom upcycling.
Projektet kom till genom en vilja att utforska hur man kan använda avfallsmaterial från industrier på nya sätt för att bidra till hållbarhet och miljömedvetenhet.
Genom att samla in krossat härdat glas från lokala glasmästerier och experimentera med dess möjligheter skapades Skavank, ett loungebord med fokus på det trasiga. Detta för att lyfta fram de trasiga materialens skönhet och potential i hopp om att inspirera andra att utforska möjligheterna i kasserade och återvunna material.

@buhljensendesign
fbuhljensen.design@gmail.com