skip to Main Content
Kandidat Design

Fabian Myhrman

IDIOM

Projektet kretsar kring en metod för att förstå människoskapade objekt och deras roll i samhället utifrån ett spekulativt tankesätt. Processen för projektet innefattade en undersökning baserad på arketyper av objekt: t-tröjan, stolen, cykeln och koppen. Metoden innebär att abstrahera objekt utifrån deras egenskaper och attribut genom kreativa processer för att visualisera objektens komplexa kopplingar till samhället. Genom detta belyses den indirekta kommunikationskraft som objekt besitter gentemot sina användare.

Projektet presenteras genom två serier av objekt med tillhörande möbler, där varje serie gestaltar objekten: koppen och cykeln. Hyllan, som liknar ett altare, hedrar och förvarar koppen, rymmer fyra koppar som gestaltar olika egenskaper och attribut. Genom en tolkning av ett cykelställ är tre cykel-objekt installerade, då cykeln är ett objekt med betydande inflytande och närvaro i samhället. Dessa aspekter framträder här.

Tanken är att göra denna metod för abstrahering tillgänglig för övning inom formseende. Om du önskar testa metoden själv, följ instruktionerna. Dra ett kort, närma dig verket eller börja kanske skissa på ett annat objekt som är relaterat till koppen eller cykeln. Alternativt kan du försöka abstrahera ett annat typiskt objekt, exempelvis t-tröjan eller stolen.

fabian.myhrman@gmail.com