skip to Main Content
Master Fotografi

Eva Vei

Blyertspenna

inkjet printar, ramade och tapet, olika storleker

Eva Veis arbete kretsar kring föreställningar om kommunikation och intimitetsfrågor i vardagliga interaktioner. Genom icke-linjära visuella berättelser tar hon upp frågor om samhörighet och tillhörighet samt utforskar fotografi som verktyg och språk.

I projektet ”Blyertspenna” bygger hon närhet till sin kusin, Kristina, genom fotografiet. Kristina är autistisk och kommunicerar inte verbalt. Vei väljer att fokusera på den penna som hennes kusin alltid håller i, ett föremål som har förlorat sitt ursprungliga användningsområde och rekontextualiserats som en symbol för tröst. Genom att använda seendet som ett sätt att kommunicera, en annan form av språk, knyter de an till varandra. I ett pågående samspel iakttar de pennan och varandra.

evavei.com